Privacyverklaring Life Events Videografie

PRIVACYVERKLARING LIFE EVENTS VIDEOGRAFIE

Life Events videografie, gevestigd aan Tanimbar 5 te Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.life-eventsvideografie.nl, Tanimbar 5 Barneveld, 0631246108

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Life Events videografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Life Events Videografie verstrekt. Life Events Videografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Up IP adres

WAAROM LIFE EVENTS VIDEOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Life Events Videografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Life Events Videografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit communicatie via e-mail en/of telefoon omtrent de uit te voeren opdracht.

HOE LANG LIFE EVENTS VIDEOGRAFIE GEGEVENS BEWAART

Life Events Videografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Life Events Videografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Life Events Videografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Life Events Videografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Life Events Videografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Life Events Videografie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Life Events Videografie heeft hier geen invloed op.

Life Events Videografie heeft Google geen toestemming gegeven om via Life Events Videografie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@life-eventsvideografie.nl. Life Events Videografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Life Events Videografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Life Events Videografie.

Heeft u vragen over uw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Life Events Videografie op via info@life-eventsvideografie.nl. www.life-eventsvideografie.nl is een website van Life Events Videografie. Life Events Videografie is als volgt te bereiken:

Postadres: Tanimbar 5, Barneveld

Vestigingsadres: Tanimbar 5, Barneveld

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70252742 

Telefoon: 0631246108

E-mailadres: info@life-eventsvideografie.nl